Old school! Ang pagbabalik ng PS1! :))) lalaro uli mmya. :))