Blijkbaar mag je je huis zo hoog bouwen dat privacy in tuin en kamer weg is. #jammer