Girls, hiwalay hiwalay na tayoo -__- @triishotsu @JayneErish @alisamacaraig @erikovisitacion #2ndterm #SFU