Gosh how I miss those days! #bestnightoutever #thirstythursday #kamloops @myTRU #takemeback #tru