ถอดเสร็จแล้วเรียบร้อย ^_^ แต่จะถูกมั้ยไม่รู้ - -* ถ้าได้สอบบทความนี้คงดี