மத்திய பிரதேச எல்லை பட்சிசோலியில் விடிந்த பிறகும் தொடரும் வைகோ போர் #BJP. #Sanchi #WarCriminalRajapakse #Vaiko