ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ กินแล้วระวังไม่ย่อยนะ...เพราะมันมีเหล็ก #failinth