Programa rolando na Bradesco Esportes FM! @romanthiuana @radioesportesfm