มาดู Resident Evil 5 : Retribution #ผีชีวะ 5 สงครามไวรัสล้าง @noo_987 #Major Pinklao #13.00 #3D #รอบที่สอง