Ek, do, thee, chaar Ganpati kit jai jai kaar #2012s #LalBaugh Ka Raja. Happy #Ganesh Chaturti