ผู้นำชุมนุม ก็ปราศรัยไปเรื่อยๆ เราก็เล็งหาคนคุยด้วย แต่เรียกได้ว่า เขาชุมนุมสงบมากๆ ไม่น่ากลัว