เข้าไปขอถ่ายรูปธงดำ จริงๆ ถามเขาด้วยแปลว่าอะไร แต่ลืมไปละ พี่ผู้ชายที่มาชุมนุมเอื้อเฟื้อให้ถ่ายรูปกลางสายฝนมากๆ