เราเดินๆ ไปก็ทักถามผู้มาชุมนุม ไปขอถ่ายรูปได้นิดๆ หน่อยๆ มัวแต่ห่วงอุปกรณ์เปียก