@LavieJanRoos Jan Roos. Precies 1 jaar geleden. #prinsjesdag #opvrolijken