Nag-aaral pa din sa Math.. :)) NP: #Bounce by @jbjyp and @jrjyp ♥♪