Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. #themistress #greenbelt3 #habagat