Aixó sí es fer una bona campanya per la Independencia! #London #FreedomForCatalonia