@anonopshispano #YoConMorena #yoNOtengoPresidente #YoSoyMORENA #YoSoy132 #DóndeEstáRuy5algado #Anonymous @AnonymousMexi