#มติชน การที่คุณพิชัยกล่าวจะพาคุณทักษิณไปรพ.+ขอพระราชทาน กล่าวเช่นนี้มิชอบด้วยกฎหมาย+จาบจ้วง #fee