I'm the king of the world!!! #Atheist #Atheism via: @berdorules