5ทุ่มฟ่าแล้วเล๊อะะะะ บ๊ายบาย เข้านอนพร้อมโคมไฟวิ้งๆที่เพิ่งอัญเชิญเข้าห้องมาวันนี้ #reuse