RT if you're ready for the oklahoma state fair! #oklahomastatefair #okc