Waah. Ang Mahal!! Nail polish ka lang,wag ka mag feeling na damit! Haha #TanginaThis