Lebron 9 #SouthBeach 8.5 & 11.5 left at #APT606 Midtown Miami,FL(305)-573-3330