@CocolizoVI basico… // cc @chirolalegname @gabangsta