Brahm GyaNi sad JeveH Nahi Marta, Brahm Gyani sabh Srisht ka KarTa #Dhan #Dhan #Baba #Nand #Singh #Ji