Image of the Day: #NASA - Sunita williams on #spacewalk #nasasocial#NasaTweetup#ISS#CSAtweetup#citedelEspace .