จากสะพานข้ามแยกแครายมองเข้าไปในเมือง เมฆฝนครึ้มมาเชียว