@JanVosjan Zit m nu te kijken. Zelfs Chomsky komt voorbij. En Marijke HELLwege.