@NavLgg Vaiche sorprender. Tuit dunha exministra de vivenda na primeira lexislatura de ZP. E supónse que é de esq #tela