Hörrnini @skype, sedan när säger man på svenska "vänd 35" när en polare fyllt år?!