Freshman Scholars with Atty. @kojimeno! #UNITAS @uapasia