#ACCOUNTING Kung sakaling may angel jan na gustong tumulong sa akin. :) ipag pre-pray ko kayo :D #BSA #Adjusting