กล่องอาหารกลางวันที่ภรรยาตื่นแต่เช้า ทำมาให้กินที่ออฟฟิศ เดินถือมานี่เขินเล็กน้อย