#BettyWhiteDNC via @RightOffACliff #Obama2012 #NotRomney2012 #NotRomneyRyan2012 #LGBT #Equality #NOH8