" @snhheumen ik zie op jullie site dat er een tocht ontbreekt bij de komende actieviteiten ;