Retweet this if you are a real fan #OregonDucks Fan we aint playin no MotherDuckin Games