ขาดบาทนึงจะได้แสตมป์เพิ่ม1ดวง ...อย่าถามว่าจิ้มสิ่งนี้เพราะใคร TwT #ting #byg