De sju stegen från #SodaStream för att byta packningen var inte tillräckliga, men nu är bubbelmaskinen isär