My cat was enjoying @VyRTcom too! @tomofromearth @jaredleto @shannonleto #30secondstomars