@WallflowerMovie @LoganLerman @EmWatson #MallOfAsia #ImTakingItHome! xx http://twitpic.com/aohk5a