#matsue #vacation #normal #water #shimane #honshu #foursquare:venue=4f9bfecbe4b008dde165de4c