#atheist #atheism #AtheistRollCall doing the #AtheistDance =D