[PHOTO] Shah Rukh Khan for #YashChoprasNext in #Pahalgam #Kashmir @iamsrk #SRK