Meet Meeka! The kinkajou on set today  part of the raccoon family @nbc4today