@indrnmaya @mahesalntng @vanessauo info lanjut 085788550133  314921BA #bonus bwt yg ikut trip ke kiluan ke #tj'putus