#Ana #Laize #jantar : #pão #milho #salsicha #batatapalha #katchup #mostarda = #hotdog