Sammy enjoying @CarolKecil 's birthday box. cc @StephCBeck