ครอบครัวทักษิณและลูกทั้งสาม ดูอบอุ่นจนต้องมีคนทนไม่ได้แน่ ดุภาพนี้เองละกัน