Napamura ako sa sarap ng Sylvanas na toh! #Delight #IHeart